TEKSTOVI

Brendovi i društvene mreže
May 15, 2019
Društvene mreže smanjile su jaz u komuniciranju, bilo da je reč o komunikaciji pojedinaca sa javnim ličnostima ili sa velikim brendovim...
Krizni PR i digitalna analitika
April 30, 2019
Digitalna revolucija potpuno je promenila način na koji nastaju komunikacijske krize i svakako je uticala na puteve kojima se one šire. N...