DIGITAL ELEMENT

Predstavljanje željenog imidža odabranoj ciljanoj javnosti cilj je svake kompanije, brenda ili pojedinca. Ostvarivanje tog cilja zahteva odlično poznavanje ciljne grupe kao i načina na koji ta ciljna grupa prima poruke koje su joj upućene. Mi smo grupa profesionalaca koja se dve decenije bavi medijima i komunikacijama i svesni smo ovog savremenog izazova koji je sa pojavom novih medija značajniji nego ikada pre.

Iz tog razloga smo pokrenuli Digital Element sa ciljem da ponudimo rešenje za ovaj izazov i na taj način damo svoj doprinos unapređenju struke u Srbiji i regionu. Digital Element je start ap kompanija specijalizovana za praćenje, prikupljanje, analizu i izveštavanje o količini i kvalitetu sadržaja koji svakondenvo na internetu objavljuju mediji, kompanije i njihovi konkurenti, kao i korisnici društvenih mreža.Sa sve većim brojem internet korisnika u Srbiji, povećava se i broj korisnika društvenih mreža kao i konzumenata i kreatora sadržaja na internetu.

Sa većom dostupnošću interneta povećava se i količina objavljenog sadržaja od strane korisnika u komentarima na vesti, na forumima, blogovima i društvenim mrežama. Za zaposlene koji se bave komunikacijama, bilo da je u pitanju njihovo planiranje na strateškom nivou ili operativno izvršavanje i izveštavanje, veliki je izazov praćenje ovolike količine podataka, ali merenje razultata rada i ulaganja.Glavni problem koji proističe iz ulaganja velike količine vremena u kreiranje izveštaja je što srazmerno manje vremena preostaje za kreativno i strateško planiranje komunikacija, kao i prilagođavanje kampanja biznis ciljevima kompanije.

Činjenica je da danas mnogi profesionalci koriste neke od dostupnih alata za praćenje i analizu medijskog sadržaja, ali ti alati ili nisu prilagođeni specifičnostima našeg regionalnog podneblja (počevši od jezika i izvora praćenja), ili su nedovoljno prilagodljivi specifičnim komunikacijskim ciljevima. Kako svaka kompanija / brend / pojedinac ima specifičan cilj komuniciranja na internetu, različiti su i podaci koje je potrebno meriti i analizirati, pa predefinisani set metrika, koliko god da je dobar alat u pitanju, ne može da reši problem svima.

Sa sve prisutnijim trendom da kompanije i agencije traže sve načine da poboljšaju svoje biznis rezultate, Digital Element tim je prepoznao potražnju za sveobuhvatnom uslugom koja klijentu štedi vreme i novac praćenjem podataka, njihovom analizom i izveštavanjem na dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou.

Analize i izveštaji se izrađuju prema specifičnim potrebama klijenata, a neki od najčešće korišćenih su:

1.   Analiza komentara i sentimenta komentara i objava na društvenim mrežama, forumima i vestima
2.  Analiza određene teme
3.  Praćenje objava za određene ključne reči
4.  Poređenje konkurenata u industriji

Prednost u brzini i tačnosti izveštavanja pruža nam:

Veštačka inteligencija koja čita i razume srpski jezik i prati objave srpskih medija, blogova, foruma i društvenih mreža
Fleksibilnost u praćenju isključivo onih metrika koje su usklađene sa biznis ciljevima klijenta
Indeks medijskih objava koji doseže do 7 godina u nazad

Zahvaljujući prvoj veštačkoj inteligenciji koja čita srpski jezik, mašinskom učenju i posvećenom timu inženjera i komunikatora, iz ere big data analitike spremni prelazimo u eru smart data analitike koja je optimizovana i fleksibilna i kao takva korisna kako malim preduzećima, tako i velikim kompanijama.

Mi volimo podatke i posao nam je da ih čitamo i pretvaramo u informacije od značaja za biznis klijenta.

DIGITAL ELEMENT

Naš tim

Mirjana Veličković
Director
Andrej Gamser
Digital Director
Ivana Lazarević
Sales Director
Nada Vlačić
Financial Executive
Mila Mamužić-Kragović
Insight & Analysis Manager
Miloš Pantelić
Data Specialist
Mirjana Mijatović
Data Specialist
Maja Miklja
Sales Manager
lorem ipsum

BLOG

STANJE PR STRUKE
November 15, 2019
Uokviru ovogodišnje konferencije „Prilika 2019“ u organizaciji DSOJ-a, kompanija Digital Element je pozvana da uradi istraživanje na ...
digital element

Kontaktirajte nas