Prva veštačka inteligencija koja čita srpski jezik
Predstavljanje željenog imidža odabranoj ciljanoj javnosti san je svake kompanije, brenda ili pojedinca. Taj san nije nedostižan, ali zahteva odlično poznavanje publike, načina na koji publika prima poruke koje su joj upućene i kako na njih reaguje.
Ovaj komunikacijski izazov sa pojavom novih medija postaje relevantniji nego ikada pre. Zbog toga, rešavanju ovog izazova treba pristupiti sa ciljem da rešenje bude dostupno svima i da zajedno damo doprinos unapređenju struke u Srbiji i regionu.

Digital Element je alat za praćenje, prikupljanje, analizu i izveštavanje o količini i kvalitetu sadržaja koji svakondenvo na internetu objavljuju kompanije i njihovi konkurenti, korisnici, potencijalni korisnici i ostala publika. Sa sve većim brojem internet korisnika u Srbiji (72%), povećava se i broj korisnika društvenih mreža i konzumenata i kreatora sadržaja na internetu, a sa dostupnošću interneta povećava se i količina objavljenog sadržaja od strane korisnika u komentarima na vesti, na forumima, blogovima i društvenim mrežama.
Za zaposlene koji se bave komunikacijama, bilo da je u pitanju njihovo planiranje na strateškom nivou, ili operativno izvršavanje i izveštavanje, veliki je izazov praćenje ovolike količine podataka, ali merenje razultata rada i ulaganja.

Glavni problem koji proističe iz ulaganja velike količine vremena u kreiranje izveštaja, pored toga što je vremena sve manje, jeste i taj što srazmerno manje vremena ostaje za kreativno i strateško planiranje komunikacija, kao i prilagođavanje kampanja biznis ciljevima kompanije. Istina je da danas mnogi profesionalci koriste neke od dostupnih alata za monitoring i analizu, ali ti alati ili nisu prilagođeni specifičnostima našeg regionalnog podneblja (počevši od jezika i izvora praćenja), ili su nedovoljno prilagodljivi različitim komunikacijskim ciljevima.

Kako svaka kompanija / brend / pojedinac ima specifičan cilj komuniciranja na internetu, različiti su i podaci koje je potrebno meriti, pa predefinisani set metrika, ma kako da je dobar alat u pitanju, ne može da reši problem svima.
Sa sve prisutnijim trendom da kompanije traže odgovornost agencija za biznis rezultate, praćenje i analiziranje podatke koji su brendu od koristi postaje sve značajnije.

Tim Digital Elementa je na vreme prepoznao potražnju za sveobuhvatnim alatom koji klijentu štedi vreme i, posledično, novac praćenjem podataka, njihovom analizom i izveštavanjem na dnevnom, nedeljnom, mesečnom nivou.

Analize i izveštaji se izrađuju prema potrebama klijenata, a neke od najčešće korišćenih su:

 1. Analiza komentara na društvenim mrežama, forumima i vestima,
 2. Analiza određene teme,
 3. Monitoring objava za određene ključne reči,
 4. Poređenje konkurenata u industriji.
  Prednost u brzini i tačnosti izveštavanja pruža nam:
 • AI koji razume srpski jezik i prati online izdanja naših medija, blogove, forume i društvene mreže,
 • Fleksibilnost praćenja samo onih metrika koje su usklađene sa biznis ciljevima kompanije,
 • Arhiva medijskih objava koja doseže do 7 godina u nazad.
  Zahvaljujući prvoj veštačkoj inteligenciji koja čita srpski jezik, mašinskom učenju i posvećenom timu inženjera i komunikatora, iz ere big data analitike spremni prelazimo u eru smart data analitike koja je optimizovana i fleksibilna i kao takva korisna kako malim preduzećima, tako i velikim kompanijama.
  https://element.rs