Digital nam je doneo promene, a dve su najvažnije: dvosmerna komunikacija i merljivost koja može pokazati da li je naša kampanja bila uspešna ili ne. Gomila podataka koje imamo, nam ne znači ništa bez dobre analitike, koja može biti odličan oslonac kompanijama pri donošenju strateških odluka. Kombinovanjem mašinske preciznosti i ljudske inteligencije, nova usluga Digital Element pomaže kompanijama, organizacijama i pojedincima da izmere i razumeju rezultate svojih digitalnih komunikacija i tako ih unaprede.

Mediji su se transformisali kako se transformisalo i društvo. Na promenu medija značajno su uticale i društvene mreže, pre svega u načinu izveštavanja i izboru tema koje se obrađuju. Sada sve češće imamo slučajeve da mediji pišu o onome što se na društvenim mrežama desilo, umesto da se na društvenim mrežama komentariše neka tema aktuelna u medijima.

Takođe, društvene mreže preuzele su od medija titulu – izvora informacija kod mladih ljudi, pa tako mladi mnoge informacije prvo vide – na fejsbuku i tviteru.

Pre pojave društvenih mreža, mediji su načine pisanja prilagođavali vremenu, društveno-političkim okolnostima gradeći tako medijske trendove. Oni su posebno važni za oglašivače. Ipak, nije dovoljno pratiti samo medijske trendove. Za potpuno razumevanje istih, neophodno je i opšte razumevanje medija i praćenje mnogih analiza medija. One su značajne za razne subjekte iz profitnog, ali i neprofitnog sektora – marketinške agencije, agencije koje se bave prodajom oglasnog prostora, brendove, udruženja novinara, ali i za nevladine organizacije.

Opsežne medijske analize najčešće viđamo u izveštajima nevladinih organizacija ili udruženja novinara kada se, uz sveopštu brigu, konstatuje da se novinarima iz godine u godinu urušava položaj u društvu, kao i da to da mediji sve manje poštuju etiku i kodeks profesije.

Brendovima se analiza medija često zaniva tek na izveštaju urađenog – prateći press kliping oni prate rezultate kampanje. Predlog za postavljanje medijskog prostora baziraju na rejtinzima, koji su često odraz popularnosti „nepopularnih stvari“ u poslovnom smislu – rijaliti programa, klik bejt naslova, naslovnih stranica punih hronike o kojima se piše na neetički način. Ponekad se čini teško odabrati dobar kanal za oglašavanje brenda koji će ne samo ispuniti zahtev za vidljivošću, nego će i biti u skladu sa poslovnom i etičkom vizijom oglašivača.
Stoga se javlja sve veća potreba za dubokom, sveopštom analizom ne samo objava u medijima, već i analizom tema i ponašanja na društvenim mrežama. Jasno je da jednom ovako obimnom zahtevu može da odgovori samo napredna digitalna analitika.

Osnovna ideja pametne analitike Digital Element bila je da se ne analiziraju samo objavljeni tekstovi u formi sličnoj pres klipingu, nego da se u analizu uključe i komentari čitalaca na vesti. Ono po čemu je Digital Element specifičan je što se ne zaustavlja na analizi komentara na sajtovima, nego analizira i sve komentare na društvenim mrežama i forumima – ispitujući tako reakcije i mišljenja, ali i trendove. Samo detaljnom analizom tema, ali i reakcija korisnika na teme možemo stvoriti pravu sliku o odjeku koji je imala neka kampanja, reklama ili priča koja je plasirana.

Mnogi često ističu da živimo u brzom vremenu prepunom informacija, gde je pažnja potrošača svedena na minimum. Samo dubokim pogledom i praćenjem medija, društvenih mreža i komentara možemo se razlikovati od drugih. Detaljna digitalna analiza i razumevanje preduslov su za kreiranje dobre strategije.