Marketinška industrija se na samom pragu četvrte industrijske revolucije našla na velikom metodološkom testu. Suočena sa trendom masovne komunikacije, dobila je ozbiljan zadatak selekcije medijskog sadržaja i njegove detaljne obrade. Rezultat dobro klasifikovanog i analiziranog sadržaja daje koristan smer za dalju komunikacionu strategiju, kao i za prilagođavanje poruka koje bi bile primamljive za javnost.

Tradicionalne metrike kao što su broj prikaza, klikovi, komentari itd. pretežno se fokusiraju na kvantitet i nemaju mogućnost da „osete“ reakciju javnosti. Pomenuti statistički podaci prikazani u formi grafikona i barova mogu da predstave samo opšte trendove, ali često nailaze na izazov sadržajnijeg preciziranja kanala i smerova komunikacije.

Upravo zbog toga, analiza sentimenta jedan je od najmoćnijih alata kreiranja marketinških kampanja. Obrada sentimenta, ne samo medijskih objava i copy-ja, već svih oblika povratnih reakcija (komentari, forumi) prevazilazi nivo osnovnog, kvantitativnog opipavanja pulsa brenda. Koristeći analizu sentimenta, kompanije mogu da prate, ne samo šta ljudi kažu o brendu, već mogu da otkriju ono što potrošači žele i očekuju.

Zbog pomenutog problema ogromne količine informacija i podataka u medijima i na društvenim mrežama, alati za automatsko generisanje i obradu sadržaja postali su imperativ marketinga.

Upravo u cilju automatizacije obrade velikog broja medijskog sadržaja, naša agencija je koristeći veštačku inteligenciju i mašinsku preciznost, uz obavezan ljudski nadzor i korekcije, kreirala softver koji može da analizira značenje određenih poruka. Upravo ovaj alat ima mogućnost definisanja i kategorisanja sentimenta po temama i daje jasan i precizan prikaz reakcija o određenim događajima, temama, ključnim rečima i porukama, kao i o celokupnim marketinškim kampanjama – bilo da su reakcije pozitivne, neutralne ili negativne.

Uz prethodnu upotrebu svih DE alata, analizom sentimenta je moguće definisati, ali i predefinisati celokupnu strategiju kao i preciznije personalizovati poruke namenjene ciljanoj publici.
Pored toga, DE alat brzo identifikuje negativne komentare na online medijima i društvenim mrežama, što omogućava brze odgovore na komentare i upite publike i pratioca, i kanalisanje krizne komunikacije.

Ipak, “mašinska” analiza sentimenta još uvek nema kapacitet stopostotne preciznosti i bez obzira na algoritme koji u nekim slučajevima prepoznaju ironiju i sarkazam, još uvek postoje mnoge varijable koje su nepokrivene, kao što su kontekst, složenost srpskog jezika i ukupan ton razgovora (često korišćenje “pozitivnih” rečii u negativnom kontekstu).

Zbog toga naš analitički tim vrši stalan nadzor programa i daje kontekst svim podacima čime se mogućnost grešaka minimalizuje, a ujedno se ostvaruje dodatna vrednost: poentiraju se krucijalne tačke i naglašavaju dobri smerovi dalje komunikacije.

Sa ovim nivoom informacija kompanije mogu isporučiti prilagođene marketinške poruke na osnovu poslovnih ciljeva. Kompanije i brendovi, takođe, mogu strateški isplanirati “šta će reći” i “na kojem kanalu”, i što je još važnije, “šta ne bi trebalo reći” da bi publika pozitivno reagovala.

Matematika je jasna! Dobra analiza = dobra strategija. Dobre poruke = dobra reakcija.

Autor: Mila Mamužić-Kragović