Maja Miklja, Sales Manager, Digital Element

Digital Element je nov proizvod na tržištu. To je startap kompanija specijalizovana za praćenje, prikupljanje, analizu i izveštavanje o količini i kvalitetu sadržaja koji svakodnevno na internetu objavljuju mediji, kompanije i njihovi konkurenti, kao i korisnici društvenih mreža. O tome šta ovaj proizvod nudi i kako se danas prodaje nova stvar na tržištu pričamo sa Majom Mikljom, menadžerom prodaje u Digital Elementu.

Šta je najteže u poslu kada potencijalnom kupcu predstavljate proizvod koji je nov na tržištu, kao što je slučaj kod Digital Elementa?

U našem slučaju, da budemo kratki u prezentaciji. 😊

Kako biste u tri rečenice opisali ono što nudi Digital Element?

Digital Element predstavlja novi strateški alat za tumačenje reakcije publike na određenu temu, koji vrlo precizno čita srpski jezik, za razliku od drugih svetskih alata i aplikacija. Zahvaljujući ovoj bazi, u mogućnosti smo da od svakog pisanog dokumenta (komentara i posta) napravimo jedinstvene izveštaje o digitalnom prisustvu kompanija i njihovoj komunikaciji sa konkurencijom, kao i istraživanja najaktuelnijih tema za koje se kompanije vezuju u svojim kampanjama. Naši izveštaji, osim numeričkih i grafičkih podataka, sadrže i analitički tekstualni deo, koji predstavlja savete i preporuke za unapređenje poslovnih strategija i na jednom mestu pružaju presek nekoliko različitih analiza, spakovanih u jedan izveštaj.

Po čemu se prodaja u industriji softvera razlikuje od prodaje u nekim drugim industrijama? Šta je tu specifično?

Za razliku od proizvoda ili brenda, koji su konkretni, opipljivi, vidljivi, softver je apstraktan dok se ne počne sa korišćenjem i dok klijenti ne osete prednost i korisnost naših analiza i izveštaja. Srećom, klijenti brzo uvide sve benefite i imamo odlične povratne reakcije. Iako je naša usluga za većinu klijenata nova i nepoznata (mi je zovemo „tajno oružje”), mislim da su ovakve analize nešto što će ubrzo biti standard u svim kompanijama.

Šta čini dobrog prodavca?

Po mom mišljenju, najvažnija je vera u ono što prodajete, zatim odlične komunikacijske veštine u prezentovanju i pregovaranju, ali i sposobnost da pažljivo saslušate drugu stranu i uvažite njihove želje i očekivanja. Što bi rekao naš slogan: RISE DOES MATTER, SO LET’S WORK TOGETHER.

Šta je važnije: dobar prodavac ili dobar proizvod?

Dobar prodavac može da proda i „mačku u džaku”, ali samo jednom! 😊

Da bi prodajni proces opstao na duže staze, unapređivao se i rastao, neophodan je, pre svega, dobar proizvod, stalno usavršavanje i odgovaranje na potrebe tržišta i klijenata.Intervju objavljen u štampanom izdanju www.bizlife.rs/