New Element

USLUGE

PRAĆENJE SVIH DRUŠTVENIH MREŽA

Facebook, Twitter, Youtube, Reddit, TikTok, Linkedin, Pinterest, Instagram, Google+, Flickr, Vimeo, Foursquare, Soundcloud, Mixcloud, Weibo, Vine, Vkontakte, Douban, Twitch, KakaoStory, GooglePlay, Quora, WeChat, Podcastovi.

INFLUENSER IDENTIFICATION

Mapiranje influensera, stakeholdera i negativnih komentatora. Identifikacija i preporuka influensera, kao i praćenja i evolucija njihovih kampanja na društvenim mrežama.

PRAĆENJE OBJAVA U REGIONU

Proširenje baze na preko 600 domaćih sajtova u Srbiji, kao i praćenje online medija u regionu (BiH, Makedonija i Crna Gora).

LOGO RECOGNITION

Monitoring logoa kampanje iii brenda na online medijima i digitalnim platformama, notifikacije i analize.

REACH & HEAT MAPS

Podaci o reach-u online objava, demografiji i tačnoj lokaciji odakle informacije dolaze.

VIRALITY MAP

Monitoring kretanja i praćenja inteziteta objava od online portala ka društvenim mrežama i obrnuto.

MOBILNA APLIKACIJA

Pregled svih notifikacija na na mobilnoj aplikaciji, bez ikakvih spamovanja mailova.

DIGITAL ANALYTICS & CONSULTING

Analiza sadržaja na online medijima i društvenim mrežama uz Consulting i Strategy Brief. Preporuke i smernice za medijske kampanje i komunikacije.

TIK TOK & CONTENT CREATION

Podrazumeva kreiranje i vodjenje TIK TOK profila, kreiranje zajednice i redovno praćenje trendova na platformi kao i uskladjivanje sadržaja sa trendovima.
Produkcija sadržaja uz redovno analitičko izveštavanje
Koordinacija svih kanala komunikacije sa jednog mesta.

Reference